Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Anh
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00066325
Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 1 đường Lê Anh Xuân, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  |  Tỉnh: Quảng Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Quang Khương  |  Chức vụ: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113414
Ngày cấp: 21/02/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUB-00066325 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
2 QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
3 QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
4 QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 08/08/2032
5 QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2032
6 QUB-00066325 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
7 QUB-00066325 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
8 QUB-00066325 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 08/08/2032
9 QUB-00066325 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn