Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHƯƠNG NAM
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00067078
Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Đào Duy Anh, Phường 09, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Lương Duy Hanh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1701972238
Ngày cấp: 15/09/2014 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00067078 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 15/09/2032
2 HCM-00067078 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 15/09/2032
3 HCM-00067078 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/09/2032
4 HCM-00067078 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 15/09/2032
5 HCM-00067078 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 15/09/2032
6 HCM-00067078 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Nhà công nghiệp III 15/09/2032
7 HCM-00067078 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 15/09/2032
8 HCM-00067078 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 15/09/2032
9 HCM-00067078 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng III 15/09/2032
10 HCM-00067078 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình nhà công nghiệp III 15/09/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn