Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTH 279
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00068092
Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.  |  Tỉnh: Quảng Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hồ Quốc Hoàn  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101118638
Ngày cấp: 21/09/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 17/10/2032
2 QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 17/10/2032
3 QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 17/10/2032
4 QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 17/10/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn