Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 86 Nha Trang
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00069106
Địa chỉ trụ sở chính: số 193/53/15 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  |  Tỉnh: Khánh Hòa
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Lễ  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201767116
Ngày cấp: 09/11/2017 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 KHH-00069106 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình
Dân dụng
III 18/11/2032
2 KHH-00069106 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình
nhà công nghiệp
III 18/11/2032
3 KHH-00069106 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước)
III 18/11/2032
4 KHH-00069106 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Dân dụng
III 18/11/2032
5 KHH-00069106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình
Dân dụng
III 18/11/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn