Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TAM ĐẢO THÁI NGUYÊN
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00071354
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Tổ 7, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  |  Tỉnh: Thái Nguyên
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Tuyên  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4601590255
Ngày cấp: 31/03/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 THN-00071354 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 13/01/2033
2 THN-00071354 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 13/01/2033
3 THN-00071354 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 13/01/2033
4 THN-00071354 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 13/01/2033
5 THN-00071354 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2033
6 THN-00071354 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 13/01/2033
7 THN-00071354 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 13/01/2033
8 THN-00071354 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2033
9 THN-00071354 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 13/01/2033
10 THN-00071354 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 13/01/2033
11 THN-00071354 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 13/01/2033
12 THN-00071354 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2033
13 THN-00071354 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 13/01/2033
14 THN-00071354 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 13/01/2033
15 THN-00071354 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn