Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư PHIS
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080388
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Phí Ngọc Long  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502516636
Ngày cấp: 07/03/2024 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00080388 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2034
2 DON-00080388 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây &TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện) III 01/04/2034
3 DON-00080388 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn III 01/04/2034
4 DON-00080388 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, cầu-hầm III 01/04/2034
5 DON-00080388 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 01/04/2034
6 DON-00080388 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 01/04/2034
7 DON-00080388 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/04/2034
8 DON-00080388 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2034
9 DON-00080388 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 01/04/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn