Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HBC New Group
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080711
Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  |  Tỉnh: Hải Dương
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Bùi Văn Vượng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0800926382
Ngày cấp: 01/09/2011 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAD-00080711 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình III 09/04/2034
2 HAD-00080711 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 09/04/2034
3 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp - thoát nước công trình Dân dụng III 09/04/2034
4 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp - thoát nước công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp)
Nhà công nghiệp
III 09/04/2034
5 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
6 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
7 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
8 HAD-00080711 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp)
Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
9 HAD-00080711 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 09/04/2034
10 HAD-00080711 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp (Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp)
Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
11 HAD-00080711 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
12 HAD-00080711 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
13 HAD-00080711 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
14 HAD-00080711 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/04/2034
15 HAD-00080711 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp)
Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
16 HAD-00080711 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
17 HAD-00080711 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
18 HAD-00080711 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
19 HAD-00080711 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng III 09/04/2034
20 HAD-00080711 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp)
Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
21 HAD-00080711 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
22 HAD-00080711 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
23 HAD-00080711 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
24 HAD-00080711 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/04/2034
25 HAD-00080711 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp)
Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
26 HAD-00080711 Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
27 HAD-00080711 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
28 HAD-00080711 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
29 HAD-00080711 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 09/04/2034
30 HAD-00080711 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp)
Nhà công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp
III 09/04/2034
31 HAD-00080711 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Giao thông (Đường bộ, Cầu đường bộ)
(Đường bộ, Cầu đường bộ)
III 09/04/2034
32 HAD-00080711 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạ tầng kỹ thuật III 09/04/2034
33 HAD-00080711 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 09/04/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn