Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Đạt HD
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080713
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  |  Tỉnh: Hải Dương
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Đãng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0801418769
Ngày cấp: 04/04/2024 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAD-00080713 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình III 09/04/2034
2 HAD-00080713 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp - thoát nước công trình Dân dụng III 09/04/2034
3 HAD-00080713 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp - thoát nước công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp)
Nhà công nghiệp
III 09/04/2034
4 HAD-00080713 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ
Đường bộ
III 09/04/2034
5 HAD-00080713 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, Thoát nước)
Cấp nước, Thoát nước
III 09/04/2034
6 HAD-00080713 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 09/04/2034
7 HAD-00080713 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp (Nhà công nghiệp)
Nhà công nghiệp
III 09/04/2034
8 HAD-00080713 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông đường bộ
Đường bộ
III 09/04/2034
9 HAD-00080713 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, Thoát nước)
Cấp nước, Thoát nước
III 09/04/2034
10 HAD-00080713 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/04/2034
11 HAD-00080713 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Nhà công nghiệp)
Nhà công nghiệp
III 09/04/2034
12 HAD-00080713 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ
Đường bộ
III 09/04/2034
13 HAD-00080713 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, Thoát nước)
Cấp nước, Thoát nước
III 09/04/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn