Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
31761 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi
Người đại diện: Trần Đức Chính
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300359421
Địa chỉ: Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngã
Mã chứng chỉ: 00006064
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006064 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006064 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
31762 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao Thủy
Người đại diện: Đào Tấn Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300211591
Địa chỉ: Tổ 11, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006063
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006063 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006063 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
QNG-00006063 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 13/08/2022
31763 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên tư vấn xây dựng Đức Tâm
Người đại diện: Lê Đình Thuận
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300506563
Địa chỉ: Hẻm 286/1 đường Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006062
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006062 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006062 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
QNG-00006062 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 13/08/2022
31764 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Đồng Trung
Người đại diện: Đào Phú Khánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300713288
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006061
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006061 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006061 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ. III 31/12/2030
31765 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Chiêu Kỳ
Người đại diện: Đỗ Chiêu Kỳ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300221335
Địa chỉ: Số 25 đường Huỳnh Tấu, tổ dân số 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006060
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006060 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/10/2022
QNG-00006060 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
QNG-00006060 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/08/2022
31766 Tên tổ chức: Công ty TNHH Bắc Phương
Người đại diện: Võ Văn Loãn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300347070
Địa chỉ: Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006059
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006059 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006059 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
QNG-00006059 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 13/08/2022
31767 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An Phong
Người đại diện: Trần Mạnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300743116
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00006058
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006058 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2022
QNG-00006058 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 13/08/2022
QNG-00006058 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
31768 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thiên Lộc Tiến
Người đại diện: Trần Văn Chung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300802202
Địa chỉ: Tổ 13, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006057
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006057 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2022
QNG-00006057 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006057 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
31769 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và đầu tư Tân Việt
Người đại diện: Đỗ Minh Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300320375
Địa chỉ: Số 74 đường Ngô Sỹ Liên, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006056
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006056 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2022
QNG-00006056 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006056 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 13/08/2022
31770 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Triết
Người đại diện: Hoàng Thiếu Vĩnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300712936
Địa chỉ: Hẻm 465 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006055
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006055 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 14/05/2023
QNG-00006055 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/05/2023
QNG-00006055 Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 14/05/2023
31771 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên tư vấn xây dựng Hoàng Phú
Người đại diện: Nguyễn Thanh Yên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300776312
Địa chỉ: Xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006054
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006054 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006054 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006054 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/10/2029
31772 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hải Thịnh
Người đại diện: Trương Văn Thịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300668028
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00006053
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00006053 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 04/07/2023
QNG-00006053 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 13/08/2022
QNG-00006053 Khảo sát xây dựng Địa hình. III 11/11/2030
31773 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng Nhà ở Hải Phòng
Người đại diện: Nguyễn Lê Hưng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200150299
Địa chỉ: Số 40 An Đà, phường Lạch Chay, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006040
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006040 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) I 07/10/2029
31774 Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc A&D
Người đại diện: LÊ NGỌC VÂN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200647806
Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006038
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006038 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng I 12/04/2029
HAP-00006038 Lập quy hoạch xây dựng II 01/06/2030
31775 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kiểm định khảo sát xây dựng Việt Á
Người đại diện: Đặng Đình Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200687044
Địa chỉ: Số 32G Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006036
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00006036 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp (nhẹ); thủy lợi; đường bộ; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn; thông tin, truyền thông). III 09/10/2030
31776 Tên tổ chức: Ban Quản lý dự án Hàng hải - Bộ Giao thông vận tải
Người đại diện: Trần Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4776/QĐ-BGTVT
Địa chỉ: Số 7 - Ngõ 411 đường Đà Nẵng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006033
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00006033 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II 18/06/2029
HAP-00006033 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
công trình đường thủy nội địa, hàng hải
II 18/06/2029
HAP-00006033 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 18/06/2029
31777 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Phát triển hạ tầng Bạch Đằng 6
Người đại diện: Lê Hồng Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0201748236
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà 268 Trần Nguyễn Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006031
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00006031 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
II 19/07/2029
HAP-00006031 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
II 19/07/2029
31778 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kim Minh
Người đại diện: Lê Quang Huy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200885335
Địa chỉ: Số 133 Trần Phú, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00006029
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00006029 Lập quy hoạch xây dựng II 13/03/2030
BXD-00006029 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 10/12/2028
31779 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Cảng
Người đại diện: Phạm Ngọc Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200597577
Địa chỉ: Số 2 Bến Bính, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00006024
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00006024 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình cầu. III 01/06/2030
HAP-00006024 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình cầu. III 01/06/2030
31780 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội - Quảng Bình
Người đại diện: Đặng Phương Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2902001131
Địa chỉ: 24 Dương Văn An, Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00006011
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00006011 Khảo sát xây dựng Địa hình II 23/09/2029
HAN-00006011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông II 23/09/2029
HAN-00006011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, cảng
III 23/09/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn