Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44421 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng
Người đại diện: Phạm Thanh Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0601112170
Địa chỉ: Tổ 14, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00020213
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NAD-00020213 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 01/06/2025
NAD-00020213 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (nhà xưởng) III 01/06/2025
HAN-00020213 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 30/06/2030
44422 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam Hải.
Người đại diện: Ông: Nguyễn Văn Hải.
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600730382
Địa chỉ: Số 16/44/188 Đông An I đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Mã chứng chỉ: 00020208
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NAD-00020208 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 05/10/2025
NAD-00020208 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) III 29/06/2031
NAD-00020208 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước (mạng đường ống), Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt III 29/06/2031
44423 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng vận tải 68
Người đại diện: Hoàng Đức Thi - Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1000441422
Địa chỉ: Lô 5/25 khu đô thị V, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Mã chứng chỉ: 00020207
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THB-00020207 Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 04/05/2031
THB-00020207 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp, thoát nước)
II 04/05/2031
THB-00020207 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng III 04/05/2031
44424 Tên tổ chức: Công ty TNHH sản xuất kinh doanh và xây dựng T&T
Người đại diện: ĐINH CÔNG TỚI
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1001163746
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Thảo, thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Mã chứng chỉ: 00020206
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00020206 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: đường bộ; cầu; thủy lợi; đê điều; cấp nước – thoát nước. III 21/01/2029
HAP-00020206 Giám sát thi công xây dựng công trình Tư vấn giám sát thi công công tác xây dựng công trình: dân dụng; đường bộ; cầu. III 21/01/2029
44425 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 516
Người đại diện: Lê Thị Tươi - Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1000949015
Địa chỉ: Số nhà 20/165, đường Trần Lãm, tổ 7, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Mã chứng chỉ: 00020204
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THB-00020204 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
II 11/10/2031
44426 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây lắp Minh Quang
Người đại diện: Phạm Quang Cận - Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1000139451
Địa chỉ: Phố Đống Năm, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Mã chứng chỉ: 00020203
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THB-00020203 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 23/10/2030
THB-00020203 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 23/10/2030
THB-00020203 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
(cấp, thoát nước)
III 23/10/2030
44427 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Dương Thanh
Người đại diện: Đinh Ngọc Phóng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1001157051
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Công Vũ, thôn Đoài, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00020201
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00020201 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/08/2032
HAN-00020201 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 02/08/2032
HAN-00020201 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 02/08/2032
44428 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Nhân
Người đại diện: Trần Văn Đây
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300430667
Địa chỉ: Thôn Nước Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020200
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020200 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 17/01/2029
QNG-00020200 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2029
QNG-00020200 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 23/12/2029
44429 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Trung Thuận Phong
Người đại diện: Phan Quốc Bảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300697621
Địa chỉ: Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020199
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020199 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 17/01/2029
QNG-00020199 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2029
QNG-00020199 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 17/01/2029
44430 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyên Tâm
Người đại diện: Phạm Thị Điệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300623394
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020198
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020198 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 24/04/2029
QNG-00020198 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2029
QNG-00020198 Thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 31/12/2030
44431 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Đức Thắng
Người đại diện: Phan Đức Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300383914
Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020197
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020197 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 26/06/2029
QNG-00020197 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 26/06/2029
QNG-00020197 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 17/01/2029
44432 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Đức Huyên
Người đại diện: Trần Đức Huyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300808028
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020196
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020196 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 17/01/2029
QNG-00020196 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2029
HCM-00020196 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng III 09/03/2032
44433 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ thương mại Quyết Thắng
Người đại diện: Đinh Thị Út
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300505030
Địa chỉ: Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020195
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020195 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 17/01/2029
QNG-00020195 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 17/01/2029
44434 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG THÀNH
Người đại diện: Lê Thanh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300764652
Địa chỉ: Thôn An Thổ, Xã Phổ An, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020194
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020194 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 03/04/2029
QNG-00020194 Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 03/04/2029
QNG-00020194 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 14/03/2029
44435 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần công nghệ xây lắp nước Cowatech
Người đại diện: Trần Ngọc Âu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300811782
Địa chỉ: Lô B6.15 KĐT Ngọc Bảo Viên, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020193
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020193 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 17/01/2029
QNG-00020193 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 17/01/2029
QNG-00020193 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 17/01/2029
44436 Tên tổ chức: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hành
Người đại diện: Phan Thu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 69/QĐ-UBND
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00020192
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00020192 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng và công nghiệp III 28/11/2028
QNG-00020192 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông cầu, đường bộ III 28/11/2028
QNG-00020192 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi III 28/11/2028
44437 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Đông Dương
Người đại diện: Đinh Chí Thuần
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1800663449
Địa chỉ: Số M9, Đường số 44A, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Mã chứng chỉ: 00020191
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAT-00020191 Thi công xây dựng công trình Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2029
CAT-00020191 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Đường dây và trạm biến áp
Đường dây và trạm biến áp
III 15/06/2031
44438 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 638
Người đại diện: Huỳnh Thanh Bon
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6300278328
Địa chỉ: 12 Nguyên Hồng, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Mã chứng chỉ: 00020189
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAT-00020189 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 04/07/2029
CAT-00020189 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ
III 04/07/2029
CAT-00020189 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp - Thoát nước
III 04/07/2029
44439 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TƯƠI PHÁT
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tươi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6300184567
Địa chỉ: số 674A/10, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00020188
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00020188 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông Cầu, đường bộ III 18/03/2030
HAN-00020188 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 18/03/2030
HAN-00020188 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 18/03/2030
44440 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới
Người đại diện: Nguyễn Thống Nhất
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1800671778
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ
Mã chứng chỉ: 00020187
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAT-00020187 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, Cầu – Hầm
Đường bộ, Cầu – Hầm
III 17/01/2029
CAT-00020187 Giám sát thi công xây dựng công trình Tư vấn Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông III 17/01/2029
CAT-00020187 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, Thoát nước, Xử lý chất thải rắn
Cấp nước, Thoát nước, Xử lý chất thải rắn
III 17/01/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn