Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
4441 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng My
Người đại diện: Trần Ngọc Đoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001581968
Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038517
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038517 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
DAL-00038517 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 06/04/2030
4442 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đức Anh Đắk Lắk
Người đại diện: Lê Huy Toàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001671139
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038516
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038516 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038516 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038516 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4443 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Xuân Mai
Người đại diện: Võ Xuân Văn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001684748
Địa chỉ: Số 107/8 Nguyễn Trãi, phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038515
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038515 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình xây dựng III 06/04/2030
DAL-00038515 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông III 06/04/2030
DAL-00038515 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
4444 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Bình An
Người đại diện: Trần Văn Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001684787
Địa chỉ: Số 12 Nguyên Hồng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038514
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038514 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình xây dựng III 06/04/2030
DAL-00038514 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 06/04/2030
DAL-00038514 Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 06/04/2030
4445 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Xuân Phú
Người đại diện: Nguyễn Văn Đại
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001496060
Địa chỉ: Số 259B/11 Phan Bội Châu, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038513
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038513 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
DAL-00038513 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038513 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
4446 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Đức Hải
Người đại diện: Phạm Xuân Trường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001569833
Địa chỉ: Số 75/43/20 Nguyễn Lương Bằng, thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038512
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038512 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
DAL-00038512 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038512 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
4447 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Xuân Thành Phát
Người đại diện: Nguyễn Quốc Hân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001681465
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, TT.Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038511
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038511 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038511 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038511 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4448 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bảo An Đắk Lắk
Người đại diện: Võ Đình Hóa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001628567
Địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038510
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038510 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038510 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038510 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
4449 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng 75
Người đại diện: Võ Văn Cứ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001685050
Địa chỉ: Số 73 Trần Quốc Toản, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038509
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038509 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình xây dựng III 06/04/2030
DAL-00038509 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
DAL-00038509 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
4450 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD & TM DV Thiện Nhân
Người đại diện: Trần Thị Mỹ Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001667647
Địa chỉ: Số 443/7/1 Quang Trung, Phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038508
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038508 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038508 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038508 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
4451 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Hòa Phúc
Người đại diện: Ngô Quang Trí
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001577464
Địa chỉ: Số 83 Trần Phú, Phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038507
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038507 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4452 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thái Sơn Buôn Hồ
Người đại diện: Phan Thanh Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001685678
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 3, xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038506
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038506 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038506 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038506 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4453 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng Tân Đại Thắng
Người đại diện: Đinh Văn Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001666354
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038505
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038505 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038505 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
4454 Tên tổ chức: Công ty TNHH ĐTXD An Thuận Phát
Người đại diện: Đậu Thị Oanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001619604
Địa chỉ: Số 160A đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038504
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038504 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038504 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038504 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4455 Tên tổ chức: Công ty TNHH xử lý nước sạch Tây Nguyên
Người đại diện: Lê Thị Kim Hoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001511086
Địa chỉ: Số 352 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038503
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038503 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 06/04/2030
DAL-00038503 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
DAL-00038503 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 06/04/2030
4456 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Hưng Thịnh Phát
Người đại diện: Trần Thị Loan
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001504152
Địa chỉ: Số 142/55 đường Y Moan Ênuôl, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00038502
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00038502 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/04/2030
DAL-00038502 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 06/04/2030
DAL-00038502 Thi công xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 06/04/2030
4457 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ VIỆT
Người đại diện: Trần Ngọc Duẩn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0305026789
Địa chỉ: Số 73A Đường số 85, Khu phố 1, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00038501
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00038501 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình:
Dân dụng
II 13/04/2030
HCM-00038501 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình:
Công nghiệp
III 13/04/2030
HCM-00038501 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 13/04/2030
4458 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH NAM
Người đại diện: Trần Xuân Sinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0311977006
Địa chỉ: Số 10, Đường số 11, KDC City Land Park Hills, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00038500
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00038500 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 13/04/2030
HCM-00038500 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 13/04/2030
HCM-00038500 Thi công xây dựng công trình Giao thông
(cầu)
III 13/04/2030
4459 Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN MAI VÀNG
Người đại diện: Trần Tấn Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313177157
Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tố, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00038499
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00038499 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 13/04/2030
HCM-00038499 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 13/04/2030
HCM-00038499 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 13/04/2030
4460 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THUẬN PHÁT
Người đại diện: Đinh Đức Thuận
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603522266
Địa chỉ: Lô 53, Đường D6, Khu Phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00038498
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00038498 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 13/04/2030
HCM-00038498 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 13/04/2030
HCM-00038498 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 13/04/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn