Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44661 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACON
Người đại diện: Phan Thành Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200411274
Địa chỉ: Tầng 3-4 Tòa nhà Agribank số 58 đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007862
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007862 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 09/08/2024
QTR-00007862 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 09/08/2024
QTR-00007862 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 110kV
II 25/11/2024
44662 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Việt Tín
Người đại diện: Trần Công Vẻ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200288817
Địa chỉ: 91 Nguyễn Trãi, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007861
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007861 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 25/11/2024
QTR-00007861 Lập quy hoạch xây dựng II 28/05/2030
QTR-00007861 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
44663 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn phát triển đô thị Quảng Trị
Người đại diện: Lê Quang Khương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200411242
Địa chỉ: Số 96 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007859
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007859 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình II 26/03/2031
QTR-00007859 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 26/03/2031
QTR-00007859 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/03/2031
44664 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trường Hải
Người đại diện: Hoàng Kim Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200292193
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007858
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007858 Lập quy hoạch xây dựng II 26/10/2031
44665 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG THÀNH
Người đại diện: PHẠM HỒNG LÊ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200224891
Địa chỉ: Số 22 đường Lê Thế Tiết, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007855
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007855 Khảo sát xây dựng Địa hình, địa chất công trình II 25/11/2024
QTR-00007855 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00007855 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
44666 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phúc Thành
Người đại diện: Nguyễn Hữu Hoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200220872
Địa chỉ: Số 163 đường Lê Lợi, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007853
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007853 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 29/09/2030
QTR-00007853 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
công viên cây xanh
III 29/09/2030
44667 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kiến trúc và xây dựng Long Tiến
Người đại diện: Trần Minh Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200431471
Địa chỉ: Khóm Đoàn Kết, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007850
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007850 Khảo sát xây dựng Địa hình, địa chất công trình III 29/09/2030
QTR-00007850 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 29/09/2030
QTR-00007850 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 29/09/2030
44668 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG HQT
Người đại diện: Lê Hoàng Nguyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200568388
Địa chỉ: Số 222 Hùng Vương, khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007849
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007849 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 09/08/2024
QTR-00007849 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/08/2024
QTR-00007849 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
44669 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA LÂM
Người đại diện: Nguyễn Thành Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200594821
Địa chỉ: Khóm Lao Động, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007847
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007847 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 26/03/2031
QTR-00007847 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00007847 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
44670 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng BRC
Người đại diện: Đào Sỹ Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200474700
Địa chỉ: Khu phố 1, Khu đô thị Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00007844
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00007844 Khảo sát xây dựng Địa chất II 18/02/2030
HAN-00007844 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 18/02/2030
HAN-00007844 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 18/02/2030
44671 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200564256
Địa chỉ: Số 63 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007842
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007842 Lập quy hoạch xây dựng III 25/11/2024
QTR-00007842 Lập quy hoạch xây dựng II 19/11/2031
44672 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP - ĐIỆN QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Phạm Trung Đông
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200042651
Địa chỉ: Số 45 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007841
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007841 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II 26/03/2031
44673 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn Giao thông Quảng Trị
Người đại diện: Trần Bình Trọng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200042154
Địa chỉ: Số 41 đường Lý Thường Kiệt, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007839
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007839 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
II 28/05/2030
QTR-00007839 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
II 28/05/2030
44674 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị
Người đại diện: Lê Cảnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200042041
Địa chỉ: Số 47 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00007837
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00007837 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 26/03/2031
QTR-00007837 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00007837 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 26/03/2031
44675 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh
Người đại diện: Vũ Thế Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700479203
Địa chỉ: Km số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00007836
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00007836 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình I 23/11/2028
BXD-00007836 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng I 28/12/2028
QNI-00007836 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 06/12/2028
44676 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ GIA HƯNG
Người đại diện: Nguyễn Phước Thịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313086340
Địa chỉ: 118/127A/14 đường Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00007832
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00007832 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 28/07/2030
HCM-00007832 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật
III 28/07/2030
HCM-00007832 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/07/2030
44677 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MINH THÀNH
Người đại diện: Trần Ngọc Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0304248563
Địa chỉ: Số 1/12/3 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00007831
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00007831 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng III 15/01/2023
HCM-00007831 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị điện công trình công nghiệp III 15/01/2023
44678 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN AN THẢO
Người đại diện: Bùi Thị Thu Thảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0132806772
Địa chỉ: 161 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00007830
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00007830 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình III 15/01/2023
HCM-00007830 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ III 15/01/2023
HCM-00007830 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 15/01/2023
44679 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐÔNG Á
Người đại diện: Lương Văn Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0305902348
Địa chỉ: 151 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00007829
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00007829 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp Đường dây và TBA III 10/06/2030
HAN-00007829 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 10/06/2030
HAN-00007829 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT Thủy lợi III 10/06/2030
44680 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỘC THÀNH
Người đại diện: Võ Thị Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0302028724
Địa chỉ: 25A Đồng Hồ, Phường 8, quận Tân Bình, TP. HCM
Mã chứng chỉ: 00007828
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00007828 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 17/04/2030
HCM-00007828 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 17/04/2030
HCM-00007828 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/07/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn