Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
61 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Hưng Minh Thịnh
Người đại diện: Đinh Minh Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098942
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057437
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057437 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057437 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/08/2031
QUB-00057437 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2031
62 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Dũng Thủy
Người đại diện: Ngô Xuân Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101102229
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thọ trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057436
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057436 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
63 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Global Protech
Người đại diện: Nguyễn Thanh Xuân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3201075575
Địa chỉ: Số 254 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00056925
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056925 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056925 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/08/2031
QUB-00056925 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 11/08/2031
64 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD và TM Hoàng Linh
Người đại diện: Hoàng Trung Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101033085
Địa chỉ: Xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00056924
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056924 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056924 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/08/2031
QUB-00056924 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 11/08/2031
65 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú An Hưng
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100976270
Địa chỉ: Thôn Tây Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00056923
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056923 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056923 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/08/2031
QUB-00056923 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
66 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xanh QB
Người đại diện: Hoàng Công Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100957327
Địa chỉ: Số 32 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00056922
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056922 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056922 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/08/2031
QUB-00056922 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/08/2031
67 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn-Xây dựng Tổng hợp THT
Người đại diện: Hoàng Trọng Luyện
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101034755
Địa chỉ: Số 29A đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00056921
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056921 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 11/08/2031
QUB-00056921 Khảo sát xây dựng Địa hình III 11/08/2031
QUB-00056921 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
68 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Bình
Người đại diện: Đỗ Tiến Đạt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101038492
Địa chỉ: Số 73 đường Hà Huy Tập, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00056920
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056920 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 11/08/2031
QUB-00056920 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/08/2031
QUB-00056920 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/08/2031
69 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Sơn Hà
Người đại diện: Nguyễn Văn Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101090291
Địa chỉ: Số 9/12 đường Trần Quang Khải, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00056919
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056919 Khảo sát xây dựng Đia hình III 11/08/2031
QUB-00056919 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056919 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 11/08/2031
70 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Anh Đức
Người đại diện: Lê Công Hai
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 31011032807
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00056918
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00056918 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/08/2031
QUB-00056918 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 11/08/2031
QUB-00056918 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 11/08/2031
71 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng HMS - Việt Nam
Người đại diện: Nguyễn Đăng Vinh Hiển
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101102821
Địa chỉ: Số 3 đường Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055596
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055596 Khảo sát xây dựng Địa hình III 16/06/2031
QUB-00055596 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 16/06/2031
QUB-00055596 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 16/06/2031
72 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Hải
Người đại diện: Cao Xuân Trường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100625473
Địa chỉ: Thôn 4, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055595
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055595 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/06/2031
QUB-00055595 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 16/06/2031
QUB-00055595 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2031
73 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Ngọc
Người đại diện: Phan Thanh Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100725090
Địa chỉ: Xóm 5 Lý Nhân, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055594
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055594 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/06/2031
QUB-00055594 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 16/06/2031
QUB-00055594 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2031
74 Tên tổ chức: Công ty TNHH Minh Hướng
Người đại diện: Lê Thanh Hướng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101103166
Địa chỉ: Số 117 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055593
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055593 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2031
75 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hưng Thịnh
Người đại diện: Nguyễn Trung Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101100246
Địa chỉ: Số 09 đường Lê Ngô Cát, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055592
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055592 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/06/2031
QUB-00055592 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/06/2031
QUB-00055592 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/06/2031
76 Tên tổ chức: Công ty TNHH Trí Dũng Windows
Người đại diện: Nguyễn Trí Thức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101029184
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055591
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055591 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/06/2031
QUB-00055591 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/06/2031
QUB-00055591 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2031
77 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Ánh
Người đại diện: Lê Thị Thủy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100700106
Địa chỉ: Thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055590
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055590 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/06/2031
QUB-00055590 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/06/2031
QUB-00055590 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/06/2031
78 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khoa Trung
Người đại diện: Nguyễn Đình Kháng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100471784
Địa chỉ: Tiểu khu 3, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055170
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055170 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/06/2031
QUB-00055170 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/06/2031
QUB-00055170 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/06/2031
79 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Nhân
Người đại diện: Trần Văn Phúc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101102839
Địa chỉ: Số 32 đường Lê Anh Xuân, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055169
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055169 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/06/2031
QUB-00055169 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/06/2031
QUB-00055169 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 01/06/2031
80 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và XNK Gia Hân
Người đại diện: Nguyễn Trường Vi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101036463
Địa chỉ: Thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055168
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055168 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/06/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn