Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
241 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM DƯƠNG PHÚ THỌ
Người đại diện: Đặng Quang Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600917899
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033501
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033501 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033501 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033501 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
242 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI NGỌC
Người đại diện: Phùng Thị Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600304187
Địa chỉ: Đội Minh Tiến, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033500
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033500 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033500 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033500 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
243 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NEVA
Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600984221
Địa chỉ: Tổ 8, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033499
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033499 Khảo sát xây dựng địa hình III 27/11/2029
PHT-00033499 Khảo sát xây dựng địa chất III 27/11/2029
PHT-00033499 Lập quy hoạch xây dựng III 27/11/2029
244 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ HOÀNG
Người đại diện: Phạm Quang Khanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1804000170
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033498
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033498 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 27/11/2029
245 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PFC - TÂN BÌNH
Người đại diện: Nguyễn Khắc Tuyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600343884
Địa chỉ: Khu Tân Hoa, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033497
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033497 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/11/2029
PHT-00033497 Khảo sát xây dựng Địa chất III 27/11/2029
PHT-00033497 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
246 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH QUÝ THỊNH PHÚ THỌ
Người đại diện: Trần Đình Quý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600943313
Địa chỉ: Khu 19/5, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033496
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033496 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033496 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033496 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 27/11/2029
247 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
Người đại diện: Nguyễn Trí Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600670296
Địa chỉ: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033495
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033495 Khảo sát xây dựng địa hình III 27/11/2029
PHT-00033495 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng II 27/11/2029
PHT-00033495 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 27/11/2029
248 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẬU NINH
Người đại diện: Nguyễn Văn Hậu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600398114
Địa chỉ: Tổ 5, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033494
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033494 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033494 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033494 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
249 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Người đại diện: Nguyễn Văn Diễn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600202731
Địa chỉ: Khu Hương Trầm, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033493
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033493 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 27/11/2029
PHT-00033493 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 27/11/2029
250 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG Đ&M
Người đại diện: Đào Thị Hương Giang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2601033370
Địa chỉ: Khu 12, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033492
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033492 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/11/2029
PHT-00033492 Khảo sát xây dựng Địa chất III 27/11/2029
PHT-00033492 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
251 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT THẮNG PHÚ THỌ
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600878343
Địa chỉ: Số 10, tổ 6, phố Tân Thịnh, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033491
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033491 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033491 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033491 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
252 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VIỆT LÂM
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600960189
Địa chỉ: Khu 14, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033490
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033490 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033490 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033490 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
253 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HƯƠNG
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600377040
Địa chỉ: Số nhà 202, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033489
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033489 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp
III 27/11/2029
254 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VƯƠNG CƯỜNG PHÚ THỌ
Người đại diện: Lê Chí Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600956136
Địa chỉ: Số nhà 2374, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033488
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033488 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/11/2029
PHT-00033488 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 27/11/2029
PHT-00033488 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/11/2029
255 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600751097
Địa chỉ: Số nhà 02, tổ 57, phố Tân Bình, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00033487
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00033487 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp
II 27/11/2029
256 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hùng Đại Phát
Người đại diện: Võ Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6400200004
Địa chỉ: tổ 9, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Mã chứng chỉ: 00033486
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAN-00033486 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2029
DAN-00033486 Thi công xây dựng công trình công nghiệp III 25/11/2029
DAN-00033486 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu đường bộ
III 25/11/2029
257 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hùng Vỹ
Người đại diện: Phạm Văn Vỹ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6400406735
Địa chỉ: tổ 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Mã chứng chỉ: 00033485
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAN-00033485 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2029
258 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế & đo đạc bản đồ số 56
Người đại diện: Phạm Văn Biển
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6400393652
Địa chỉ: tổ 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Mã chứng chỉ: 00033484
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAN-00033484 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 25/11/2029
DAN-00033484 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2029
DAN-00033484 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp III 25/11/2029
259 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ TRỜI
Người đại diện: Nguyễn Trọng Vững
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0312876508
Địa chỉ: 234/43/2A Lê Đức Thọ, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00033394
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00033394 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III; - Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước): Hạng III./.
Dân dụng
III 28/11/2029
HCM-00033394 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Công nghiệp
III 28/11/2029
HCM-00033394 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/11/2029
260 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN
Người đại diện: Nguyễn Thị Lệ Thu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313320086
Địa chỉ: 36/4B Đường Đông Lân - Hưng Lân, Ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00033393
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00033393 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất
Dân dụng
II 28/11/2029
HCM-00033393 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
II 28/11/2029
HCM-00033393 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 28/11/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn